hướng dẫn mua nhân vật và vũ khí trong game CrytoBlades

Mua nhân vật, vũ khí bằng SKILL & bắt đầu chơi Game CryptoBlades

Cách mua nhân vật trong Game CryptoBlades Nhân vật là một trong những NFT chính mà người chơi có thể sở hữu trong CryptoBlades.  Mỗi tài khoản có thể chứa tối đa bốn ký tự tại bất kỳ thời điểm nào. Đây là 2 cách để bạn mua nhân vật: Vào trang chủ ga…

Đoạn Lãng
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào