Game CryptoBlades

Hướng dẫn cách Combat trong Game CryptoBlades để lấy SKILL

Hướng dẫn Combat trong Game CryptoBlades Chiến đấu đóng vai trò là nguồn chính để đạt được SKILL (kỷ năng) thông qua việc sử dụng NFT của nhân vật và vũ khí của bạn.  Chiến đấu bao gồm việc người chơi chọn nhân vật và vũ khí, đồng thời chọn kẻ thù t…

Đoạn Lãng

Tìm hiểu về thuộc tính & gia cố vũ khí trong Game CryptoBlades

Thuộc tính vũ khí trong Game CryptoBlades Thuộc tính vũ khí là các chỉ số khác nhau được tìm thấy dưới vũ khí và được sử dụng cùng với sức mạnh của nhân vật để xác định các lượt chiến đấu của người chơi.  Mỗi thuộc tính đi kèm với một cặp phần tử và…

Đoạn Lãng

Mua nhân vật, vũ khí bằng SKILL & bắt đầu chơi Game CryptoBlades

Cách mua nhân vật trong Game CryptoBlades Nhân vật là một trong những NFT chính mà người chơi có thể sở hữu trong CryptoBlades.  Mỗi tài khoản có thể chứa tối đa bốn ký tự tại bất kỳ thời điểm nào. Đây là 2 cách để bạn mua nhân vật: Vào trang chủ ga…

Đoạn Lãng
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào